Азербејџанската армија уништи еден цел моторизиран пешадиски полк на ерменската армија