Азербејџанската армија продолжи да и нанесува загуби на ерменската армија во текот на целата ноќ