Азербејџанската армија ослободи од ерменска окупација 6 села