20 јануари 1990, ден на советскиот масакр во Баку

20 јануари 1990, ден на советскиот масакр во Баку