Зошто избрав да дојдам во посета на Турција?

Зошто избрав да дојдам во посета на Турција?