Замрзна реката Тунџа

Продолжуваат смрзнувачките температури кои што владеат во Тракија. Поради екстремно ниските температури замрзна реката Тунџа една од изворите на вода која што и придава живот на областа.