Во Конја се одржаа годинашните церемонии Шеб-и Арус

Церемониите Шеб-и Арус започнаа со концерт на турска тасавуфска, односно мевлевиска музика чиј солист беше Ахмет Озхан, продолжија со разговор за делото на Мевлана „Месневија“, а потоа следеше танцот на Семазените (мевлевиските дервиши кои се вртат во круг).