(ВИДЕО) Турција ќе се промовира со песни

Со поддршка на Министерството за култура и туризам беше изготвен краткиот филм „Турција низ песни“ за промоцијата на Турција и со културните и уметнички вредности а не само со туристичките.