(ВИДЕО) Турција ќе ја изгради првата модерна Сириска православна црква.

Турција ќе ја изгради првата модерна Сириска православна црква.