(ВИДЕО) Натпревар на невестите од странско потекло во правење кафе

Првото место на натпреварот го освои невестата од Шведска Малин Ларсон, второто невестата од Русија Валентина Оруч, а третото Ајше Демирбаш од Молдавија.