(ВИДЕО) На 18 октомври во Истанбул ќе се одржи голем симпозиум на кој ќе се дискутираат глобалните прашања

На 18 октомври во Истанбул ќе се одржи голем симпозиум на кој ќе се дискутираат глобалните прашања