(ВИДЕО) Локалитетот „Ани“ привлекува внимание во сите четири годишни времиња

Локалитетот „Ани“ кој се наоѓа на Листата на нематеријалното светско културно наследство на УНЕСКО и ги носи епитетите „светски град“, „колевка на цивилизациите“, „град на илјада цркви“ и „град со 40 порти“, продолжува да го привлекува вниманието и интересирањето на посетителите во сите четири годишни времиња.