(ВИДЕО) Коњски трки во Монголија

 Коњските трки во Монголија за време на празникот Наадам привлекуваат големо интересирање.