(ВИДЕО) Ерен: „Граѓаните имаат целосна доверба во сите информативни вести на ТРТ“