Турска агенција за соработка и координација (ТИКА)

На картата постои една земја. Точно во средината на планетата, земја која е срцето на планетата.