Туристички водич: Ефес

Туристички водич

Eфес e местото каде што се верува дека Марија, мајката на Исус, ги поминала последните години од животот.