Со помош на фотографии му го раскажува Ататурк на светот

Хенри Беназус е најголемиот колекционер на фотографии на Ататурк во Турција. Со изложбите кои што ги отвора и со конференциите на кои што учествува насекаде во светот му го раскажува Ататурк на светот.

Хенри Беназус вели: „Јас сум последниот човек кој бил заедно со Ататурк и кој е жив досега.“