Месец на постот Рамазан (9. ден)

Сура Хадид (Железо), Ајети број: 1-6