Месец на постот Рамазан (8.ден)

Сура Муминун (Верници), Ајети број: 1-11