Месец на постот Рамазан (7.ден)

Сура Рад (Гром), Ајети број: 22-26