Месец на постот Рамазан (11.ден)

Сура Фуркан, Ајети број: 21-26.