Мардин, град со уникатна архитектура и богата историја и култура

Мардин се наоѓа во југоисточноанадолската област на Турција со поглед кон Месопотамија и привлекува внимание со неговата себесвојствена архитектура и богатата историја и култура.