Харран, населено место со минато од 5000 години каде што се соединуваат Анадолија и Месопотамија