Кападокија, земјата на убавите коњи која е позната по Самовилските оџаци

Кападокија или земјата на убавите коњи како што се нарекува поинаку, е област во близина на Анкара во Турција.

Оваа област е позната по своите подземни населби и оние интересни природни конусни облици кои народот од ова подрачје ги нарекол Самовилски оџаци.