Кајашехир, најголемиот подземен град на светот

Подрачјето на Невшехир е познато по своите бројни подземни градови. Ги има повеќе од 200. Невшехир е заведен во списокот на светското наследство на УНЕСКО.

Подземните градови во ова подрачје се формирани со длабење на меките вулкански карпи.

Еве како изгледаат овие подземни градови...