Историскиот амам од Артукидите во Хасанкејф-Батман преместен на својата нова локација

Историскиот амам од периодот на Артукидите тежок 1.500 тони кој што е изграден во 1200-тите години успешно е преместен на својата нова локација.