Голема заинтересираност за филмот „Хазрети Мухамед: Аллаховиот пратеник“