Голема средба на муслиманите во Бангладеш „Бишва ижтема“

Голем број муслимани во Бангладеш се собраа во градот Тонги по повод манифестацијата Бишва ижтема.