Ѕвезди на музеите во Турција: Музејот на турско-исламски дела во Истанбул

Во оваа програмска содржина насловена како „Ѕвезди на музеите во Турција“ ќе го прошетаме Музејот на турско-исламски дела во Истанбул.