Ѕвезди на музеите во Турција: Музејот Ефес во Измир

Во оваа програмска содржина насловена како „Ѕвезди на музеите во Турција“ ќе го прошетаме Музејот Ефес во Измир именуван по античкиот град Ефес кој зазема место меѓу Седумте светски чуда и кој е едниот од најзначајните археолошки музеи на просторите на Анадолија.