Ѕвезди на музеите во Турција: Археолошкиот музеј во Хатај

Во оваа програмска содржина насловена како „Ѕвезди на музеите во Турција“ ќе го прошетаме Археолошкиот музеј во Хатај.