Џамијата Селимије во Едирне, „Мајсторското дело“ на генијалниот архитект Мимар Синан

Џамијата Сулејманије во Едирне, која претставува мајсторско дело на архитектот Мимар Синан, едниот од најголемите и најгенијалните архитекти во светот, досега