Чаталхојук кај градот Конја се прифаќа како едно од првите населени места на човештвото