Античкиот град Троја, „гнездото на љубовта, јунаштвото и цивилизацијата“