Античкиот град Хатуша, престолнината на Хититската Империја