Потпишан договор за продажба на 30 турски хеликоптери Атак на Пакистан

Позитивно резултираа разговорите во врска со хеликоптерот Атак кои што извесно време продолжуваат со Пакистан.

Согласно резултатот од овие разговори е потпишан договор со Пакистан за продажба на оваа земја на 30 хеликоптери Атак.