На автомобилскиот саем во Чикаго својот белег го удри концептот „Star Wars“

На чело на концептите кои привлекуваат најголемо внимание на Автомобилскиот саем во Чикаго кој е посетуван од страна наголем број посетители се наоѓа темата „Star Wars“ (Ѕвездени војни).