Во последните 24 часа во Турција беа регистрирани 212 смртни случаи

Во последните 24 часа беа остварени 341.426 тестови

1720997
Во последните 24 часа во Турција беа регистрирани 212 смртни случаи

 

Во последните 24 часа во Турција беа регистрирани 186 смртни случаи.

Во последните 24 часа беа остварени 341.426 тестови, додека дневниот број на дијагностицирани изнесува на 24.114.

Бројот на пациентите чија хоспитализација заврши и кои беа отпуштени од болница изнесува 24.4031 лица.

Вкупниот број на администрирани вакцини во Турција со прва, втора и трета доза се зголеми на 113.975.428.Слични вести