Претседателот Ердоган го соопшти Акциониот план за човекови права

Претседателот Ердоган истакна дека во изготвувањето на Акциониот план за човекови права одлучувачки беа потребите и барањата на народот

1593622
Претседателот Ердоган го соопшти Акциониот план за човекови права
Erdoğan, insan hakları eylem planı'nı açıkladı 03.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı.jpg

Претседателот Реџеп Тајјип Ердоган денеска говореше на состанокот за презентација на Акциониот план за човекови права што се одржа во Конгресниот и културен центар „Миллет“ во претседателската палата „Куллијето“ во Бештепе, во Анкара.

Претседателот Ердоган истакна дека во подготвувањето на Акциониот план за човекови права одлучувачки беа потребите и барањата на народот.

Нагласувајќи дека Акциониот план за човекови права е подготвен за да се спроведува во период од две години, Ердган рече: „Нашиот план за акција чија визија беше утврдена како слободна единка, силно општество и демократска Турција, започнува со 11 основни принципи.“

Претседателот Ердоган ги наброи првите 3 од тие 11 принципи.

1- Човекот живее со неговите основни права со коишто располага од неговото раѓање. Основната цел и задача на државата е да ги заштити и развива овие права.

2- Човечкото достоинство е под ефикасната заштита на правото, како суштина на сите права.

3- Секој е еднаков пред правото без да станува збор за никаква дискриминација на основа на јазикот, расата, бојата на кожа, полот, политичката мисла, филозофското верување, религијата, сектата и слични причини.

Претседателот Реџеп Тајјип Ердоган вака ги наброи 9-те цели на Акциониот план за човекови права:

1- Посилен систем за заштита на човековите права

2- Независност на судството и зајакнување на правото на фер судење

3- Правна предвидливост и транспарентност

4- Заштита и развивање на слободите на изразување и организирање и верските слободи

5- Зајакнување на слободата и безбедноста на единката

6- Да се стави под гаранција физичкиот и духовниот интегритет и приватниот живот на личноста

7- Поефикасна заштита на имотните права

8- Заштита на кревките средини и зајакнување на општествената благосостојба

9- Административна и општествена свест на високо ниво по прашањето на човековите права

 

 Слични вести