Турција објави „NAVTEX“ за хидрографски истражувања во Егејското Море

Турција објави навигациска информација „NAVTEX“ (поморска предупредувачка белешка) за хидрографските истражувања коишто ќе бидат реализирани од страна на бродот „ТЏГ Чешме“ во водите на Егејското Море во периодот помеѓу 18 февруари и 2 март 2021 година

1584542
Турција објави „NAVTEX“ за хидрографски истражувања во Егејското Море

Турција прогласи „NAVTEX“ (поморска предупредувачка белешка) за бродот „ТЏГ Чешме“ за реализирање на хидрографски истражувања во Егејското Море.

Оваа навигациска информација „NAVTEX“ (поморска предупредувачка белешка) беше објавена за активностите коишто ќе бидат реализирани од страна на бродот „ТЏГ Чешме“ во периодот помеѓу 18 февруари и 2 март 2021 година.

Хидрографските истражувања во Егјското Море се однесуваат на утврдувањето на на начинот на формирање на подземните и надземните води и нивната распределба.

Објавениот „NAVTEX“ ќе започне на 18 февруари и ќе трае до 2 март 2021 година.Слични вести