Државниот совет на Турција запали зелено светло за отворање на Аја Софија за вероисповед

Државниот совет на Турција запали зелено светло за отворање на Аја Софија за вероисповед (верски обред)

1452814
Државниот совет на Турција запали зелено светло за отворање на Аја Софија за вероисповед

Државниот совет на Турција запали зелено светло за отворање на Аја Софија за вероисповед (верски обред).Слични вести