Аја Софија предадена на Управата за верски прашања

Аја Софија предадена на Управата за верски прашања (Дијанет)

1452890
Аја Софија предадена на Управата за верски прашања

Аја Софија предадена на Управата за верски прашања (Дијанет).Слични вести