Националниот џин на Турција бродот за дупчење „Фатих“ на 29 мај ќе отплови за Црното Море

Завршени се последните подготовки пред отпловувањето на бродот за дупчење „Фатих“ на 29 мај датумот на одбележување на 567. годишнината од освојувањето ан Истанбул кон Црното Море

1424235
Националниот џин на Турција бродот за дупчење „Фатих“ на 29 мај ќе отплови за Црното Море

Првиот домашен брод на Турција за дупчење „Фатих“ за реализирање на активности за дупчење (сондажа) на 29 мај, кога ќе биде одбележена 567. годишнина од освојувањето на Истанбул ќе отплови за Црното Море.

Завршени се последните подготовки пред отпловувањето на бродот за дупчење „Фатих“ на 29 мај.

Бродот за дупчење (сондажа) „Фатих“ на Турската нафтена компанија (ТПАО) во должина од 229 метри, широчина од 36 метри и со тежина од 51.283 гростони, по реализираните активности по реализираните активности за дупчење во Источниот Медитеран на 10 април дојде во Истанбул и се укотви во пристаништето Хајдарпаша.

Пред активностите за дупчење коишто ќе ги реализира во Црното Море, се направени потребните подготовки за преминот на бродот преку Истанбулскиот морски теснец Босфорот.

Бродот за дупчење „Фатих“ откако му беше размонтиран столбот во пристаништето Хајдарпаша се укотви во близина на Ахиркапи и го чека денот (29 мај) кога ќе отплови во Црното Море.

Бродот за дупчење „Фатих“ за реализирање на активностите за дупчење во Црното Море на 29 мај датумот на одбележување на 567. годишнина од освојувањето на Истанбул ќе отплови кон Црното Море.Слични вести