Либија: „Ако дојде до разгорување на војната, ќе бараме воена поддршка одТурција“

Либискиот министер за внатрешни работи рече: „Ако дојде до разгорување на војната, ќе бараме воена поддршка одТурција“

1330074
Либија: „Ако дојде до разгорување на војната, ќе бараме воена поддршка одТурција“

Либискиот министер за внатрешни работи рече: „Ако дојде до разгорување на војната, ќе бараме воена поддршка одТурција“Слични вести