Турција одлучува за тоа што претставува закана за националната безбедност, а не некоја друга земја

Турција одлучува за тоа што претставува закана за националната безбедност, а не некоја друга земја

859413
Турција одлучува за тоа што претставува закана за националната безбедност, а не некоја друга земја

Турција е земја која што самата одлучува за тоа што претставува закана за националната безбедност, а не некоја друга земја.Слични вести