Турските згрижувачки семејства станаа и семејства на децата жртви на војната

На 2 273 деца кои живеат заедно со семејствата, им се пружа и матерјална помош

638232
Турските згрижувачки семејства станаа и семејства на децата жртви на војната

38 деца жртви на војната не само од Сирија туку и од Ирак и Авганистан, беа згрижени од страна на турските згрижувачки семејства.

Дел од децата жртви на војната од страна на министерството за семејни и социјални политики се сместуваат и згрижуваат во установите како што се „домови на љубов“ и други центри за згрижување и заштита.

На 2 273 деца кои живеат заедно со семејствата, освен социјална економска поддршка им се пружа и матерјална помош.Слични вести