Турција го укина летното сметање на времето

Стрелките на часовниците веќе нема да се поместуваат наназад

567619
Турција го укина летното сметање на времето

Одлуката за укинување на летното сметање на времето во текот на годината на Владата беше објавена во денешниот број на Службениот весник на Турција.

Стрелките на часовниците веќе нема да се поместуваат наназад.

Според одлуката која беше објавена во Службениот весник, летното сметање на времето која имплементација почна на 26 март 2016 ќе продолжи во текот на целата година во целата земја.  Во тие рамки беше укината претходната одредба за враќање на стрелките на часовниците на 30 октомври 2016 за еден час наназад, со цел да се искористи поголемиот дел од сончевата светлина.Слични вести