Избрани 342 нови членови на Врховниот апелационен суд и Државниот совет

На вонредната генерална седница на Високиот совет на судии и јавни обвинители (ХСЈК) беа избрани 75 нови членови на Државниот совет и 267 нови членови на Врховниот апелационен суд

537337
Избрани 342 нови членови на Врховниот апелационен суд и Државниот совет

Високиот совет на судии и јавни обвинители (ХСЈК) на местото на оние чие членство заврши избра нови членови на Врховниот апелационен суд и на Државниот совет.

Генералната седница на Високиот совет на судии и јавни обвинители (ХСЈК) се одржа по објавувањето во Службениот весник на „Законот за измени и надополнувања во Законот на Државниот совет и во некои закони“ а кој го содржи регулирањето во високото судство.

На оваа вонредна седница на местото на оние чие членство заврши беа избрани нови членови на Врховниот апелационен суд и Државниот совет.

Седницата се одржа под претседателство на министерот за правда и воедно претседател на Високиот совет на судии и јавни обвинители (ХСЈК) Бекир Боздаг и притоа на тајно гласање беа избрани 75 нови членови на Државниот совет и 267 нови членови на Врховниот апелационен суд.Слични вести