Путин: „Меѓу заложниците на ДЕАШ се наоѓаат граѓани на САД и Европа“

Путин: „Меѓу заложниците на ДЕАШ се наоѓаат граѓани на САД и Европа“

1071455
Путин: „Меѓу заложниците на ДЕАШ се наоѓаат граѓани на САД и Европа“

Путин: „Меѓу заложниците на ДЕАШ се наоѓаат граѓани на САД и Европа“Слични вести