Борбата на кипарските Турци за опстанок на 38-годишнината од формирањето на ТРСК

Турската Република Северен Кипар (ТРСК) вчера на 15 ноември 2021, во вторник ја одбележа 38-годишнината од своето формирање на 15 ноември 1983 година

1734765
Борбата на кипарските Турци за опстанок на 38-годишнината од формирањето на ТРСК

Борбата на кипарските Турци за опстанок на 38-годишнината од формирањето на Турската Република Северен Кипар (ТРСК)...

Турската Република Северен Кипар (ТРСК) вчера на 15 ноември 2021, во вторник ја одбележа 38-годишнината од своето формирање на 15 ноември 1983 година.

Кипарските Турци водеа една тешка и самопожртвувана борба за продолжување на својот идентитет и своето постоење на островот Кипар.Слични вести